Abonaments i terres

La Terra adobada i tamisada s'utilitza per a la construcció de la capa d’arrelament de la gespa, en la creació de parterres i per a tot tipus de plantació en jardineria. Per a l'elaboració de la terra adobada de jardineria s'utilitzen diferents matèries primeres, sauló, sorra, adob orgànic i compost vegetal. L’enceball és una terra de jardineria de granulometria fina que s'utilitza per a l'establiment de la gespa i per a re sembrar després d'un escarificat. Substrat de jardineria és un producte de baixa densitat que s'utilitza per omplir jardineres per a plantes d'exterior i d'interior. Substrats especials per a cobertes extensives i enjardinades. Substrats especials a la carta. Oferim la possibilitat de fabricar barreges segons les necessitats dels nostres clients. Compost 100% vegetal que s'utilitza com esmena per a millorar l'estructura d'un sòl. L'escorça , les estelles de pi i de distintes frondoses són materials que s'utilitzen com encoixinat en l'acabat de jardineria. L’encoixinat té importants avantatges, disminueix l'evaporació i protegeix el sòl. El bio-mulch és un encoixinat, d'origen vegetal compostat que recrea la capa superficial d'un bosc. (sota bosc).

 

Corteza de pino
Corteza de pino
Corteza de pino
Corteza decorativa extra
Corteza mulch
Astilla de pino
Bala turba
Recebo
Recebo especial
Recebo para césped
Saulo cribado
Sílices
Sorra
Terra vegetal
Terra abonada
Arcilla expandida

Pedres i bolos decoratius

Pedres i bolos decoratius

Bolo decoratiu linea asia

Bolo decoratiu linea asia

Arids decoratius

Arids decoratius

Ensacats

Ensacats

Abonaments i terres

Abonaments i terres

Ferratjes, tornilleria i perfils

Ferratjes, tornilleria i perfils

Tancats naturals

Tancats naturals

Gespa artificial

Gespa artificial

Fusta i travesses

Fusta i travesses

Plàstics i malles

Plàstics i malles

Adoquins i Mamposteria

Adoquins i Mamposteria

De tot i més

De tot i més

Subirós Suministres i Pedres, S.L.  Cami del Crist, s/n Vilassar de Mar
Tel. 93 731 71 94 - 699 94 15 37